Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Sárbogárd-Sárszentmiklós

Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség
Sárszentmiklósi templom

Lélekszám 282 Sárszentmiklóssal együtt /66/ 56

Szórványok és lélekszámuk: Alap (13 /1/ –), Alsószentiván (2 /–/ –), Káloz (4 /1/ –), Mezőfalva (39 /7/ 1), Nagykarácsony (11 /–/ –), Nagylók (13 /8/ 5), Sáregres (6 /2/ 2)

Az egyházközséghez tartozó Szabadegyháza szórványhelyet (9 /?/ ?) a székesfehérvári lelkész gondozza. A nyilvántartottak/fenntartók adatait lásd ott!

Az egyházközség lélekszáma összesen: 370 /145/ 113. (A KSH adat Szabadegyházát is tartalmazza)
Az egyházközség tisztségviselői: Lang Sándor felügyelő, id. Plézer Ferenc gondnok, egyházmegyei küldött, Molnár Györgyné pénztáros, Bőjtösné Fűke Veronika kántor, Szilágyi Péterné jegyző, Resch Ádámné számvevőszéki elnök. Presbiterek: Lengyel József, Rónay Győző, Szakács Zsigmondné, Váraljai Péter, Váraljainé Melis Orsolya, Veress Pálné

Forrásanyag

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája.
A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910. Főiskolai Könyvnyomda.
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933. Pohárnik Nyomda.
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota.
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája).
Wikipédia – Sárbogárd (2008-09-23)

Egyházmegye
Adatok
7000 Sárbogárd, Posta u. 5.
Lelkész(ek): 
Bőjtös Attila nem lelkészi egyházi munkás
Felügyelő: 
Lang Sándor
Email cím: 
sarbogard@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
1799
Anyakönyveit vezeti: 
1799-től
Kapcsolódó galéria