Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Beled

Beledi Evangélikus Egyházközség
Beledi templom

Forrásanyag a lábjegyzetben feltüntetettek mellett:

A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910.
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933.
KSH, népszámlálási adatok. 2001.
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1989.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, Evangélikus Egyház Rota, 1973.
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája).
Evangélikus Élet, 2003/42 (Edve)
Önkormányzati portál (Vásárosfalu, 2008 júliusa)
Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története I. Sopron, Székely és társa nyomda.
Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest, Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. Könyvnyomdája. 1910.

Egyházmegye
Adatok
9343 Beled, Árpád tér 7.
Lelkész(ek): 
Bérees László
Felügyelő: 
Buthi Gyula
Telefon: 
96/257–199
Önállósulásának éve: 
1600 előtt, majd 1829-ben
Anyakönyveit vezeti: 
1829-től
Kapcsolódó galéria