Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Beled

Beledi Evangélikus Egyházközség
Beledi templom

Beledi anyaegyház

Lélekszám: 618 /677/ 533
Tisztségviselők: Buthi Gyula felügyelő, Tompa Zsigmond másodfelügyelő, Nyitrai Imréné összgyülekezeti gondnok, Seregély Dénes gondnok, Szabó Lajosné gondnokhelyettes, Princzes Istvánné jegyző, Asbóth Márta jegyzőhelyettes, Perger Józsefné, jegyzőhelyettes, Karsay Gizella számvevőszéki elnök, Bödecs Csaba, Jakab Zoltán, Karsay György számvevőszéki tagok
Presbiterek: Balogh Lajosné, Bödecs Csaba, Böröczky Zoltán, Buthi Gyula, Buthi István, Büki Ernőné, Dancz Kálmán, Dancz László, Ferenczy Zsigmondné, Gerencsérné Németh Erika, Hatos Csaba, Heinerné Risavi Judit, Homlok Gézáné, Király Gézáné, Kovács János, Kremzner Imréné, Major Éva, Major Jenő, Mátis Imre, Mátis Imréné, Mátis László, Mátis Zoltán, Molnár Zoltán, Mór Lajos, Németh Istvánné, Németh Lászlóné, Orbán Ferencné, Pálfy Mihályné, Pető Zoltánné,Tompa Zsigmondné

Edvei leányegyház

Lélekszám: (26 /33/ 30) Tisztségviselők: Percze Zsolt gondnok, Sztrókai Győző gondnokhelyettes, Bors Jenő jegyző. Presbiterek: Bors Jenő, Horváth Gabriella, Németh András, Sztrókay Zoltán

Vásárosfalui leányegyház

Lélekszám: (65 /75/ 60). Tisztségviselői: Török Győzőné gondnok, Németh Lajosné gondnokhelyettes, Németh László György jegyző. Presbiterek: Balázs Gyula, Kissné Dávid Márta, Kremzner Csaba, Kremzner Csabáné, Molnár Sándor, Pálfi Tibor, Szalay Gábor, Tompa Attila, Tubáné Tompa Edit

Szórványai és lélekszámuk: Cirák (12 /12/ 5), Dénesfa (8 /2/ 2), Rábakecöl (8 /8/ 7)

Az egyházközség lélekszáma összesen: 737 /807/ 637

Egyházmegye
Adatok
9343 Beled, Árpád tér 7.
Lelkész(ek): 
Bérees László
Felügyelő: 
Buthi Gyula
Telefon: 
96/257–199
Önállósulásának éve: 
1600 előtt, majd 1829-ben
Anyakönyveit vezeti: 
1829-től
Kapcsolódó galéria