Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Csákvár-Bicske-Csabdi

Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
Csákvár, templom

Forrásanyag

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája.
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota.
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája).
Evangélikus naptár 1980/113.
Fónagy Gyula: Csabdi története
Hrabowszky György palotai prédikátor névjegyzéke Duna–melléki T.T. Prédikátor-társairól, amelyet Nagy István szuperintendens részére készített. Nyomtattatott Özvegy Számmer Klára betűivel 1803-ban, Veszprémben. Kiegészítve 1806-ban.
Németh Géza: Egyházközségi tájékoztató a Püspök Hivatalnak: 412/944 (Levél).
Németh Géza: Adatok a csabdi evangélikus egyházközség történetéhez, 1950.(Kézirat)
Püspöki egyházlátogatás jegyzőkönyve és mellékletei: Csabdi, 1987. EOL
Wikipédia-Csabdi, Csákvár, Bicske (2008.09.30)
Üzenet – 1994. karácsonyi szám (31. oldal). Evangélikus Sajtóosztály Budapest

Egyházmegye
Adatok
8083 Csákvár, Luther u. 2.
Lelkész(ek): 
Szebik Károly
Felügyelő: 
Mészáros Tamás
Telefon: 
22/254-739
Email cím: 
csakvar@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Csákvár 1808, Bicske 1954, Csabdi 1800. Társulások ideje: 1955 (Csabdi–Bicske); 1969 (Csabdi–Bicske–Csákvár)
Anyakönyveit vezeti: 
Csákvár 1784-től, Bicske 1954-től, Csabdi 1800-tól (konfirmációi 1896-tól
Kapcsolódó galéria