Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Nagykanizsa-Szepetnek

Nagykanizsa-Szepetneki Evangélikus Társegyházközség
Szepetnek, templom 1990. körül

Nagykanizsai társegyház

Lélekszám: 1074 /737/ 338 Presbitérium: Pfeifer Zoltán felügyelő, Dobri Lajos gondnok, Vajda Lajos másodgondnok, Hegyháti Jánosné jegyző, Schleinerné Prépost Ibolya pénztáros, Kóczán Béla számvevőszéki elnök, Németh Lajos számvevőszéki tag, Szantner Gyula számvevőszéki tag, dr. Tolnainé Demeter Csilla kántor, Balázs Béláné, Borsos János, Dobos Béla, Dorozsmai Györgyné, Fliszár Ildikó, dr. Hári Tibor, ifj. Kövesi János, Krihó József, Molnár János, dr. Pálfi Józsefné, Vass László

Az evangélikus egyház más munkaterületein is szolgáló gyülekezeti tagok: Deme Dávid espereshelyettes, egyházmegyei számvevőszéki tag, kerületi közgyűlési tag, a kerületi lelkészképesítő bizottság póttagja, a gyülekezeti alapítvány kuratóriumának elnöke, dr.Hári Tibor egyházmegyei felügyelő, Kóczán Béla egyházmegyei számvevőszéki elnök, Németh Lajos kerületi közgyűlési póttag

Szórványai és lélekszámuk: Alsórajk (1 /−/ −), Balatonmagyaród (2 /−/ −), Bocska (−), Börzönce(–), Csapi (−), Dióskál ( 2 /−/ −), Egeraracsa (1 /−/ −), Fityeház (−), Főnyed (−), Fűzvölgy (−), Galambok (9 /8/ 5), Gelse (2 /−/ −), Gelsesziget (1 /−/ −), Garabonc (3 /−/ −), Hahót (2 /−/ −), Homokkomárom (−), Hosszúvölgy (−), Kacorlak (1 /−/ −), Kisrécse (1 /−/ −), Kerecseny (−), Kilimán (−), Magyarszentmiklós (1 /−/ −), Magyarszerdahely (4 /−/ −), Nagybakónak (1 /−/ −), Nagyrada (4 /−/ −), Nagyrécse (11 /−/ −), Nemesvid (3 /−/ −), Pacsa (3 /−/ −), Pölöskefő (−), Pötréte (6 /3/ 3), Orosztony (3 /−/ −), Szegerdő (1 /−/ −), Tikos (−), Zalaigrice (1 /−/ −), Zalasárszeg (13 /−/ −), Zalakaros (23 /24/ 7), Zalakomár (13 /10/ 6), Zalamerenye (1 /−/ −), Zalaszabar (4 /−/ −), Zalaszentbalázs (6 /7/ 7), Zalaszentmárton (−), Zalaújlak (−)

Lélekszáma összesen: 1197 /789/ 372

Szepetneki társegyház

Lélekszám: 117 /124/ 106 Presbitérium: Szilágyi Istvánné felügyelő (Molnári), Szeiler Tibor gondnok, Szeiler Gyula másodgondnok, Balázs Zoltánné jegyző, Gerencsér Istvánné pénztáros, Szantner Zoltán számvevőszéki tag, Taubert István számvevőszéki tag, Harmath Jánosné, Jakab Jolán, Papp Lászlóné, Pfeiffer Zoltán, Plöchl Gyula, özv. Szantner Jánosné

Kántor: Szakál Árpádné

Szőkedencsi leányegyház

Lélekszáma: 22 /28/ 28 Presbitérium: Varga László gondnok és pénztáros, Papp Géza, Fenusz Józsefné, Varga Ernő

Szórványai és lélekszámuk: Bánokszentgyörgy (2 /−/ −), Bázakerettye (13 /2/ 2), Becsehely (4 /−/ −), Borsfa (7 /1/ 1), Csákány (4 /−/ −), Eszteregnye (4 /3/ 3), Kistolmács (− /3/ 3), Letenye (15 /2/ 2), Molnári (4 /6/ 6), Murarátka (−), Murakeresztúr (7 /−/ −), Muraszemenye (−), Oltárc (−), Petrivente (−), Rigyác (−), Sávoly (2 /2/ 2), Semjénháza (−), Somogysimonyi (−), Somogyzsitva (5 /1/ 1), Sormás (9 /−/ −), Szentmargitfalva (− /2/ 2), Tótszentmárton (3 /−/ −), Tótszerdahely (2 /−/ −), Újudvar (6 /2/ 2), Valkonya (−), Várfölde (−), Zajk (1 /−/ −)

Lélekszáma összesen: 227 /176/ 158

A társult egyházközség lélekszáma összesen: 1424 /965/ 530

Egyházmegye
Adatok
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37.
Lelkész(ek): 
Deme Dávid
Felügyelő: 
Pfeifer Zoltán
Telefon: 
93/311-320
Email cím: 
nagykanizsa@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Nagykanizsa (1544?), 1900, Szepetnek 1825, a társult egyházközséggé alakulás éve: 1997
Anyakönyveit vezeti: 
Nagykanizsa 1869-től, Szepetnek 1820-tól