Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Nagykanizsa-Szepetnek

Nagykanizsa-Szepetneki Evangélikus Társegyházközség
Szepetnek, templom 1990. körül

Lelkészek, tanítók, elöljárók

Nagykanizsa

Lelkészek a reformáció századában: Szeremlyéni Mihály (1544−1551), Hosius Jakab (1574), Hohenberg Farkas (1580), N. N. (1599)

A mai gyülekezet korábbi lelkész-tanítói, lelkészei: Kohut Mihály lelkész-tanító (1868−1870), Kirnbauer Gyula lelkész-tanító (1870), Szilvágyi Gyula lelkész-tanító (1870−1881), Hütter Lajos lelkész-tanító, segédlelkész, illetve parókus (1881−1919), Horváth Olivér (1920−1951), Fónyad Pál (1951−1990), Deme Dávid (1990−)

Segédlelkészek: Menyhár István (1925), Kovács Béla (1926), Loós János (1937−1938), Németh Zoltán (1940), Laborczi Zoltán (1941 és 1944−1945), Smidéliusz Zoltán (1982−1984)

Tanítók, lelkész-tanítók: Péterfy Sándor tanító (1861−1862), Kapi Rezső tanító (1862−1864), Velekay Teofil tanító (1865−1868), Kohut Mihály lelkész-tanító (1868−1870), Kirnbauer Gyula lelkész-tanító (1870), Szilvágyi Gyula lelkész-tanító (1870−1881), Hütter Lajos lelkész-tanító (1881—1884)
Felügyelők: Koch Mihály, Lengyel Lajos (?−1910−?), Dürr István, Petrik Dezső (?−1930), Kalmár Zoltán (1930−?), id. Horváth Kálmán, id. Németh Béla, Vitális Zoltán (?−1973−1976), Bánfalvi László (1976−1984), Horsetzky Jenő (1984−1990), dr. Stand László (1990−1993), Pfeifer Zoltán (1993−)
Gyülekezeti kántorok: Litvay Endre (1908−1935?), ifj. Németh Béla (1936−1949), Horváth Olivérné (1949−1950), Héricz Jenő (1950−1954), Németh Béláné Pados Emma (1954−1960), Mesterházy Margit (1960−1980), Németh Béláné Pados Emma (1980−2000), dr. Tolnainé Demeter Csilla (2000−)

Szepetnek

Lelkészek: Nerolodi János (1825−1827), Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1827−1829), Kardos Keresztelő János (1830−1835), Bertl Károly (1835−1855), Wéber Sámuel (1856−1909), Haniffel Sándor helyettes lelkész (1909), Pummer Adolf helyettes lelkész (1909), Görög Ernő helyettes lelkész (1909), Varga Imre (1909−1910), Kirchknopf József (1910), Seregély István (1910−1942), Tihanyi János (1942−1951), Weiler Henrik (1951−1957), Varga Árpád (1958−1991), Deme Dávid helyettes lelkész (1991), Horváth Ferenc helyettes lelkész (1991−1996), Deme Dávid (1996−)

Segédlelkészek: Varga Imre (1904−1905), Schrődl József (1905−1906), Szabó István (1906−1907), Haniffel Sándor (1907−1909), Polster Gyula (1922−1923)

Tanítók: Artner Mihály (1795−?), Lőke Sándor (?−1816?), Beck Sámuel (?), Bebők András (?−1820−1825?), Schöck János (1926−?), Heineck (Hainek, Heinek) Bálint (?1853−1875−?), Ritter János (1891−1893), Wölfel Gyula (1893−1922), dr. Balázsovits Gyula (1923−1941?), Lengyel Dezső (?), Zongor Ferenc (?), Gréczi Gábor (?), Németh Margit (?), Schrantz Lajos (?), Lágler Ede (?), Martos (Mayer) István (?−1942−?), Csiki Ibolya (?), Martos (Mayer) István (?−1946), Marth Béla (1946−1948)

Felügyelők: dr. Remete Géza nagykanizsai ügyvéd (?−1899−1904), dr. Győrffy János nagykanizsai, majd budapesti ügyvéd (1904−1933?), dr. Lájpczig Antal nagykanizsai járásbíró (?), dr. Klein Miksa (1934−1939), (!), Szantner Ferenc (1953−1989), Horváth Ferenc (1989−1992), Pfeiffer Zoltán (1992−2002), Szilágyi Istvánné (2002−)

Kántorok 1948 után: Tihanyi Jánosné (1948−1951), Weiler Henrikné (1951−1957), Varga Árpádné (1958−1991), Schnemann János (1991−2001), Szakál Árpádné (2001−)

Szőkedencs

Tanítók: Dömölky László (1805), Raball Ferenc (1805−1832), Pál István (1832−1850), Takács József (1850−1862), Héricz Sándor (1862−1897), Héricz Zsigmond (1897−?), Puxbaum Etelka (?), Boros István (?−1932−1940−?), Divós Margit (?−1943−?)

Egyházmegye
Adatok
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37.
Lelkész(ek): 
Deme Dávid
Felügyelő: 
Pfeifer Zoltán
Telefon: 
93/311-320
Email cím: 
nagykanizsa@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Nagykanizsa (1544?), 1900, Szepetnek 1825, a társult egyházközséggé alakulás éve: 1997
Anyakönyveit vezeti: 
Nagykanizsa 1869-től, Szepetnek 1820-tól