Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Nagykanizsa-Szepetnek

Nagykanizsa-Szepetneki Evangélikus Társegyházközség
Szepetnek, templom 1990. körül

A jelen

A nagykanizsai gyülekezet lélekszáma a környékből beköltözőkkel gyarapodik. A hitoktatás több csoportban folyik a gyülekezeti teremben. A lelkész mellett felesége, Deméné Smidéliusz Katalin 2010-től nyugdíjas lelkész foglalkozik a hittanosokkal.

Több jelentős, ismétlődő egyházmegyei alkalom is volt az elmúlt években: lelkészgyűlések, ifjúsági csendesnapok, presbiteri napok és missziói napok. Minden hónap 2. vasárnapján családi istentiszteletet, évenként kétszer hittanos szeretetvendégséget, ősszel nagy szeretetvendégséget tartanak. A vasárnapi istentiszteletek jelentik a gyülekezeti élet központi alkalmait, amelyeken általában 90-100 személy vesz részt, minden korosztályt képviselve. Az idősebbek aránya azonban jelentősebb.

A gyülekezetnek testvérkapcsolata van a München melletti Puchheim, valamint a finnországi Salo nagy gyülekezetével.

A presbitérium azon munkálkodik, hogy felkutassa, felkeresse, majd behozza a gyülekezetbe azokat az evangélikusokat, akik a városba költözve még nem találtak utat a templomhoz, vagy okkal, ok nélkül elmaradtak onnan.

A szepetneki kis gyülekezetben is az istentiszteletek jelentik a legrendszeresebb együttlétet. A vasárnapi alkalmakon általában 15-20 fő vesz részt. Évenként szeretetvendégséget tartanak.

A lelkipásztori munkából részt vállal Szakál Árpád Nagykanizsán élő nyugalmazott lelkész is. Általában minden hónap második vasárnapján ő hirdeti az igét a szepetneki gyülekezetben, de szükség esetén segít a kanizsai szolgálatokban is.

A gyermekek hittan- és konfirmációi oktatása megoldott. A Német Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodás lehetővé tette a gyülekezeti terem teljes felszerelését, és várható az épületnek idősek közösségi házaként való hasznosítása is.

Dr. Jáni János

Egyházmegye
Adatok
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37.
Lelkész(ek): 
Deme Dávid
Felügyelő: 
Pfeifer Zoltán
Telefon: 
93/311-320
Email cím: 
nagykanizsa@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Nagykanizsa (1544?), 1900, Szepetnek 1825, a társult egyházközséggé alakulás éve: 1997
Anyakönyveit vezeti: 
Nagykanizsa 1869-től, Szepetnek 1820-tól