Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Gecse

Gecsei Evangélikus Egyházközség
Gecse - templom

A szerecsenyi leányegyház története a templomszenteléstől napjainkig

Jakab Sándor lelkész 1971. december 31-én nyugalomba vonult megromlott egészségi állapota miatt. 1972 januárjában Ittzés János takácsi lelkész kapott megbízást a helyettesítésre a gyülekezetben, mivel a lelkészhiány miatt az egyházi felsőbbség nem tudta betölteni a gecsei lelkészi állást. Január 23-án Sikos Lajos esperes tájékoztatta a gecsei presbitériumot a gyülekezet takácsi gyülekezettel való társulásának lehetőségéről és a helyettes lelkész megválasztásáról. A presbitérium magáévá tette az egyházvezetőség javaslatát, és január 30-án közgyűlési határozattal erősíti meg a társulást.

1981-ben Ittzés Jánost a kőszegi gyülekezet hívja meg lelkészének, és helyét az akkor malomsoki lelkészházaspár, Bálint László és felesége, Bálintné Varsányi Vilma veszi át. Így most már a Takácsi−Gecsei Társgyülekezet (Szerecsennyel együtt) a Malomsok−Csikvándi társult gyülekezetnek is társgyülekezete lett. Bálint László szolgálata alatt kerül sor az idő vasfoga által kikezdett szerecsenyi templom felújítására. A gyülekezet elhatározza, hogy építésének 50. évfordulójához közeledő templomát felújítja. A renoválás költségét a gyülekezet viseli, ezért a lelkész 1988. február 25-én körlevelet bocsát ki: „Kicsi templomunk nagyon rászorul a tatarozásra, hogy a falu központjában méltóképpen tükrözze gyülekezetünk Isten iránti szeretetét és templomunk iránti hűségét” – írja körlevelében Bálint László lelkész. A gyülekezet magáévá teszi a felhívást, és az asszonytestvérek vállalják a gyűjtést. A feladatot a következő asszonytestvérek végezték: Bolla Vilmosné, Gerencsér Pálné, Herold Gyuláné, Bolla Ernőné, Bolla Viktorné, Kovacsics Józsefné, Bolla Jenőné.

A gyűjtés eredménye 63 200 forint. A gyülekezet a munkát Gyimóthy Kálmán pápai kőműves kisiparosnak adja ki. 1989-ben aztán Bálint Lászlóék Celldömölkre kerülnek, távozásuk után rövid ideig helyettesek szolgálnak, így az istentisztelet ideje mindig változó. Ezt a gyülekezet megelégelvén fölkereste lakásán Görög Zoltán lelkészt, aki akkor még a takácsi gyülekezetet is gondozta. Az egyházi felsőbbség hozzájárulásával a gyülekezet meghívta lelkészének Görög Zoltánt, aki 1989 őszén lett helyettes lelkésze a gecsei gyülekezetnek. 1990-ben Mitykó András lovászpatonai lelkész családi kötelékekre tekintettel kapja meg a szerecsenyi gyülekezetben a szolgálatot. Távozása után Malomsokról és Pápáról látták el a lelkészi szolgálatot. 1997 október havától újra Görög Zoltán lelkész szolgált a szerecsenyi gyülekezetben 2009 márciusi haláláig. A helyettesítésre ekkor Dechertné Ferenczy Erzsébet lovászpatonai lelkésznő kapott ideiglenes megbízást, jelenleg pedig Zügn Tamás.

Egyházmegye
Adatok
8543 Gecse, Kossuth u. 25.
Lelkész(ek): 
Zügn Tamás helyettes lelkész
Felügyelő: 
ifj. Kiss Sándor
Önállósulásának éve: 
1895
Anyakönyveit vezeti: 
1895-től
Kapcsolódó galéria