Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Komárom

Komáromi Evangélikus Egyházközség
Komárom imaház

Lelkészek, tanítók, elöljárók

Lelkészek a régi Komáromban (Rév-Komárom)

A német őrség lelkészei: Plockner (Plattner, Plechner?) Márton (1550–1551), Schrott István (1552), (Albert?) (?), Plieninger János (1560–1570), Hosius János (1573–?)

A magyar őrség lelkésze: Huszár Gál (1562–1563)

Rév-Komárom lelkészei: Frist János (1648–1651), Roxner Kristóf (1651–1658), Reichenbach Gottfried (1658–1661), Bartholomaei Jeromos (1661–1666), Viglebius János (1666–1672), (!), Horeczky István (1681–1682 között), (!), Perlaky Dávid (1783–1793), alszopori Nagy Pál (1793–1845), (!), Molnár Gábor (1847–1873), Nehiba Lajos (1874–1880), Kemény Károly (1880–1895), Jánossy Lajos (1895–1936)
A mai Komárom lelkészei: Kirchner Rezső (1921−1922), D. Kovács Sándor (1922–1925), Draskóczy Lajos (1926−-1928), Fadgyas Aladár (1928−1947), Baráth József (1935), Bányai Sándor segédlelkész (1939–1940), Kalavszky Kálmán adminisztrátor (?−1940−?), Molnár Gyula helyettes lelkész (1944–1945), Sólyom Károly (1945–1947), dr. Selmeczi János helyettes lelkész (1947–1948) Szabó József (1947–1948), dr. Schulek Tibor (1948–1963), Bácsi Sándor helyettes lelkész (1963–1965), Péter Jenő (1963), Szebik Imre (1965–1968), Ittzés Gábor (1968–1982), Kiss Péter helyettes lelkész, majd lelkész (1982–1991), Oláhné Nagy Edina (1991–1994), Ihász Beatrix (1994–)14

Tanítók

A régi Komáromban: Márkus Boldizsár (1573?–1594), (!) Kövesdi Pál (1656–1657), Samuelli N. (1659−1666), Borbély János (1666–1672)
Rév-komáromban Hlivay Mátyás (1783–1784), Szikora Pál (1784–1786), (!), Stoller János Teofil (1790–1795), Dlhy (Dihányi) János (1794–1797), N. Dániel (1797–1798), Rapos Sámuel (1798–1799), Pusztay Márton (1799–1801), Skultéti Pál (1802–1804), Sebján György (1802–1803), Csengető István (1804–1806), Kriek Sámuel (1806–1811), Bodács Sándor (1812–1814?), Holéczy Mihály (1814–1818), Dants István (1815?), Kebele Péter (1816–1817), Mozgay Sámuel (1821–1826), Bellicz János (Jónás?) (1826–1830), Barla István (1830–1833), Patyi Sándor (1833?–1835?), Pálfy József (1836–1839), Varga Mátyás (1836–1839?), Király József (1839–1840), Horváth Dániel (1840–1845), Scheffer Jakab (1847), Poszvék Gusztáv (1848–1850), Németh István (1852–1855), Adelmann György (1855–1858), (!) Fábián Sándor vallástanító (1874–1902)
A mai Komáromban: Fülöp Jolán hitoktató (1922–?), Bethlebdy Sándor (?–1940–?)

Felügyelők

Rév-komáromban: Kesztler Ede (?–1875–?)
A mai Komáromban: Karcsay Miklós (1922–1924), Vetsey Ede (1924–1935), Jánossy Károly (1935–?), Koczor Gyula (?–1940–?), dr. Pataki László (?−1950−?) Révbíró Adorján (?–1973–?), Kovács Zoltán (?–1994), Hidi László (1994−2000), Mátray Magdolna (2000−2004), Osgyán László (2006–)

Egyházmegye
Adatok
2900 Komárom, Mártírok u. 10.
Lelkész(ek): 
Ihász Beatrix
Felügyelő: 
Osgyán László
Telefon: 
34/343–664
Email cím: 
komarom@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Rév-Komárom 16. század közepén, majd 1783, Komárom 1928
Anyakönyveit vezeti: 
Rév-Komárom 1783, Komárom 1928
Kapcsolódó galéria