Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Komárom

Komáromi Evangélikus Egyházközség
Komárom imaház

A bábolnai fiókegyház

Bábolna Komárom-Esztergom megye északnyugati csücskében fekszik, Tatától 27,5 km, Kisbértől 18 km távolságra.

Régi település. Első írásos említése 1268-ból maradt ránk Babuna, Tolma-Babuna néven. A 18. század végén alapított ménesbirtoka tette nevezetessé. Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején a lótenyésztés Mekkájaként emlegetik, s Európa, sőt még a Távol-Kelet, különösen Japán lótenyésztői is felkeresték. Többek között a ménesbirtok polgárai, valamint az itt állomásozó katonák közül került ki az a kis közösség, amelynek az evangélikus gyülekezet megalakulása köszönhető.

1920-ban vitéz Felsődriethomai Pettkó Szandtner Tibor megdöbbenve állapítja meg: „...itt a honvédség protestáns tagjai, valamint az állami ménesbirtok polgárai ... semminemű lelkigondozásban nem részesülnek.” Ezért még ebben az évben fiókegyházat hoztak létre. Az evangélikus és református anyaegyházak lelkészei vállalták a gondozást. A kijelölt iskolaterem azonban csak üggyel-bajjal felelt meg az istentiszteletek tartásának, ezért templom építését határozták el. A templomépítő bizottság gyűjtést indított, a pénzt építőanyagba fektették.

Időközben Szandtner Tibort elvezényelték, majd hatévi távollét után folytatta terve megvalósítását. 1932-ben a templom építését megkezdték, „és Isten különös kegyelméből sikerült is azt felépíteni.” Az oltárt, szószéket, úrasztalt és keresztelőkutat tardosi márványból faragták, a padokat a ménesbirtok asztalosai készítették, az oltár mögötti ólomüveg ablakot Palka József budapesti üvegfestő tervezte és készítette. A templomban szolgáló lelkészek: Hódy Pál, Maller Kálmán, Lehel László, Jakus Imre, Weltler Ödön, Biczó Ferenc, Baráth József, Szekeres Sándor, Kiss Péter evangélikus, Mohácsi Imre, Marosi József, Lukács József, Jakab Zsigmond református lelkészek voltak.

Jelenleg Molnár Varga Péter református lelkész Banáról jár át, Ihász Beatrix evangélikus lelkész Komáromból látja el a szolgálatokat. Az ötvenes évek áldatlan állapotának áldozatul esett a templom, az ólomüveg ablak szinte megsemmisült. Ma a maradványai csak kívülről látszanak, belülről faborítás takarja.

A helyrehozatal utáni hálaadó és újraszentelési istentisztelet 1986 virágvasárnapján volt. Napjainkban havonta egyszer hívja a harang az evangélikusokat istentiszteletre, a hitoktatás az iskolában folyik.

Egyházmegye
Adatok
2900 Komárom, Mártírok u. 10.
Lelkész(ek): 
Ihász Beatrix
Felügyelő: 
Osgyán László
Telefon: 
34/343–664
Email cím: 
komarom@lutheran.hu
Önállósulásának éve: 
Rév-Komárom 16. század közepén, majd 1783, Komárom 1928
Anyakönyveit vezeti: 
Rév-Komárom 1783, Komárom 1928
Kapcsolódó galéria