Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales

Sopron

Soproni Evangélikus Egyházközség
Sopron, Templom utca, a toronnyal, és a két parókiával

Lelkészek, tanítók (egyéb pedagógusok), elöljárók

Soproni lelkészek
Kristof (1522–?) ferences, lutheri szellemben prédikált, Szeremlyényi Mihály (1551–1565), Gerengel Simon (1565–1571) a gyülekezet megszervezője, Faber György (1565–1571) a Szt. György-templom első prédikátora, Pharerus Gergely (1565–1570) a Szt. György-templom papja, Hofer–Villanus János (1565–1573) a Szt. Erzsébet-templom papja, Novanus Ferenc (1568–1569) a Szt. Lélek papja, András (1572), Blazenits Lukács (1581) a Szt. Lélek-templom papja, Musqeus-F. Jónás Péter (1571–1582), Gerengel utóda Pfendtner András (1574–1584) ispotályprédikátor, Beythe István (1574–1576), a Szt. Jakab-templom papja, dunántúli püspök, Dragenus Gáspár (1576–1582) a Szt. Jakab-templom papja, Kópházán is, Pinder Lénárt (1582–1584) a Szt. György-templom papja, Grünberger Gábor (1594–1595) katonai prédikátor, Egerer Jakab(1606–1619) a Szt. György-templom német papja, Fuchsjäger István (1606–1620) a Szt. Mihály-templom első esperese, Farkasdy Márton (1606–1615) a Szt. Jakab-templom papja, Kőszeghy Szekér Mátyás (1617–1630) a Szt. Jakab-templom papja, Gensel Kristóf (1619–1628) a Szt. György papja, Huber Márkus (1619–1620), Hagius János (1620–1632) a Szt. Mihály-templom esperese, Siebeneicher Jeremiás (1621–1623) a Szt. Mihály-templom papja, Schubert Pál (1623–1649) a Szt. Mihály-templom esperese, Unger Joachim (1629–1640), Simaházi Tamás (1630–1645), Winkler András (1632–1635), Heinricher János (1632–1633) a Szt. Mihály-templom papja, Steidelmayer Kristóf (1632–1635), Raab Pál (1635–1639), Bardeller Mátyás (1636–1644) Augsburgból, Winkler János (1639–1644) kórházi lelkész, Schubert János (1640–1664) esperes, Neuhaller János Jakab (1644–1650), Schwäger János (1644–1648) a Szt. Erzsébet-templom lelkésze, Sárfői Lakos Miklós (1647–1663), Winkler Kristóf (1649–1663) kórházi lelkész Regensburgból, Lang Mátyás (1650–1682) esperes, Sowitsch Kristóf (1651–1692), Trost Henrik (1663–1674) kórházi lelkész Ágfalváról, Kövesdi Pál (1664–1674), (?) Meissner Mihály (1696–1723), Serpilius Keresztély (1708–1714), Kastelholz J. András (1714–1724), Pilgram J. Zsigmond (1723–1732), Serpilius Sámuel (1725–1749. 1736-ban püspökké választották, de nem iktatták be a soproni gyülekezet ellenszegülése miatt) Oertel J. Gottfried (1739–1757) Besztercebányáról, Torkos József (1749–1784), Münch Fülöp Sámuel (1753–1758) Lőcséről, Deccard J. Kristóf (1759–1771), Gamauf Sámuel (1771–1796) esperes, Asbóth János Gottfried (1783–1784) Kőszegről, Rakvitz Károly (1784–1790), Wilfinger János Ernő (1793–1803) rendszeres magyar szolgálattevő, Bogsch Jakab (1795–1807) esperes, Halasy János Mihály (1803–1805) magyar lelkész, Gamauf Gottlieb (1803–1804) esperes, történetíró, Raics Péter (1805–1824) magyar lelkész, Kis János (1808–1846) 1802-től püspök, Sztrókai Ignác (1824–1850) líceumi, magyar lelkész, Petz Lipót (1831–1840), Győrből jött, Poszvék Keresztély (1840–1870), Schwartner Imre (1841–1845), Kolbenheyer Moritz (1846–1684), Wagner János Frigyes (1847–1873), Poszvék Gusztáv (1850–1853), magyar lelkész, Pálfy József (1854–1858), Petrik János Jakab (1859–1876), magyar pap, teológiai tanár, Freytag Viktor (1870–1880), Hoffner Lajos (1873–1874), Brunner János (1874–1913), Veres József (1877–1879) magyar pap, líceumi tanár, Poszvék Sándor (1879–1881) teológiai igazgató, esperes, főjegyző, Stiegler Gusztáv (1881–1900), Zábrák Dénes (1884–1913), Menyhárdt Frigyes (1901–1919), Pöttschacher István (1913–1927, Ziermann Lajos (1913–1949) esperes, Hanzmann Károly (1920–1952) esperes, Budaker Oszkár (1927–1942) és (1950–1952) teol. tanár, otthonigazgató, Beyer Pál (1943–1974) Kőszegről származó lelkész, Weltler Rezső (1953–1977), esperes, püspökhelyettes, Rusznyák Ferenc (1956–1977), Krámer György (1976–1991), Joób Olivér (1977–1979), Gosztola László (1977–1980) harkai lelkész, Szimon János (1980–1998), Weltler Sándor (1991–1998), Alpár Geyza (1992–1993) kisegítő nyugdíjas lelkész, Jakob Kruse (1993–1997) bajor lelkész, Solymár Mónika (1996–2005) a Líceum lelkésze, Kerstin Sprügel (1997–2001) és Wolfgang Sprügel (1997–2001) bajor lelkészházaspár, Sümeghy József (1998–2007) kisegítő nyugdíjas lelkész, Zügn Tamás (1998–2003), Gabnai Sándor (2000–) 2006 óta esperes, Volker Menke (2001–), Hegedüs Attila (2003–) jelenleg igazgató lelkész, Mihácsi Lajos (2003–) a nyugdíjasház lelkésze, Mesterházy Balázs (2005–) a Líceum lelkésze, Wagner Szilárd (2007–) az Eötvös Gimnázium lelkésze

Tanárok, tanítók, óvónők, bölcsődevezetők Sopronban
Az 1861-es canonica visitatio szerint, melyet Haubner Máté vezetett, a gyülekezetnek: elemi, normál és reáliskolája volt. 1798-ban az iskola négy osztályra bővült, 2 alsó és 2 felső tagozatra. Újabb átszervezések 1849-ben és 1853-ban történtek.

1798-ban az I. osztály tanítója Poszwiek Mihály, a II.osztályé Bredeczky, a felső fiúosztályé Samuel Nendherr, a felső leányosztályé Halassy Mihály; 1802-ben (Bredeczky utóda) Michael Heckenast és Michael Bodendorfer; 1803-ban a fiúosztályé Poszwiek Mihály, a leányosztályé Seybold Pál. Kisegítők: Samuel Schütze, Samuel Volkowitsch; 1805-ben Joseph Gamauf; 1813-ban Samuel Kropf és Johann Lagler (később igazgató); 1835-ben Andreas Mey, Leopold Lerch, Kolmmann Mihály, Fiedler Pál

1836-tól indul a reáliskola
Poszveck Keresztély (1836), Kleeblatt Hermann (1837), Perczel János (1837), Marton Mihály (1837), Leitgeb János (1848), Neher Mátyás (1948), Lerch Lipót (1849), Lahne Frigyes (1853), Ulber Mátyás (1853), Rösch Frigyes (1856)

1801-től a varró és kötőiskolában
Steinbeck Erzsébet (1801), Wernhardt Katalin (1806), Fejér Zsuzsanna (1828), Lenk Vilma (1846)

További tanítók (zárójelben szolgálatuk kezdetének éve szerepel)
Gruber József polg.isk. (1851), Flasch János (1853), Polster Sámuel (1856), Gebhard János (1856), Polster János (1861), Poertzl János reálisk. (1848), Perczel János polg. isk. (1853), Leitgeb János (1850), Wedel János (1872), Kund Mihály (1872), Posch Lajos (1872), Schranz Mihály (1872), Bakó Sámuel (1872), Frühwirth Károly (1875), Kund Vilmos (1876), Möszl Károly (1876), Lenk Vilma, kézimunka (1846), Göhring Theophil (1878), Thirring Sámuel (1879), Küttel Ernesztina, kézimunka, (1883), Polster Matild, kézimunka (1883), Druisner György (1886), Bünker Rajmund János (1890), Laschober Gusztáv (1890), Ritter János (1893), Gömbös Gyula (1894), Diebold Károly (1897), Grosz Mihály (1897), Krug Lajos (1899), Geleji Frigyes (1901), Graf Samu, igazgató lett (1904), Ulreich Gyula (1906), Kiss József (1907), Steiger Imre (1908), Schad János (1909), Sántáné Németh Paula óvónő, (1907), Mühl Vilma óvónő (1907), Altdörfer Vilmos karmester és énektanító (?1910), Diebold Károlyné (?1910), Felkl Irén (1913), dr. Troszt Rezsőné Holndonner Irén (1913), Krausz Auguszta (1913), Szíj Ella (1913), Kindler Mihály (1913), Frühwirth Margit (1914), Grosz Irén (1914), Egész Margit (1914), Eisele Frigyes (1920), Neubauer János, igazgató lett (1921), Mühl Alfréd (1922), Tompa Géza (1924), Szentgyörgyi Amminger Kálmán (1925), Gats Sándor igazgató lett, (1925), Pós Lajos (1931), Prinner (Tarján)Andor (1925), Dahner Ilona (1926), dr. Karner Károlyné (1926), Kastner Samu (1926), Lagler József (1926), Tiefbrunner Vilma (1928), Valentin Samu (1927), Polster Rezső igazgató lett, (1930), Gottschling Károly (1930), Ziermann Márta (1930), Szlavik Márta óvónő, (1930), Hirschler Margit, bölcsőde (1930), Nagy Margit, bölcsőde (1930), Herczeg Margit, bölcsőde (1930), Feiler Rezső (1932), Tasch Pál (1932), Nitschinger János (1932), Friedrich Árpád (1934), Polster (Palotai) László(1934), Kiss Ilona (?1940), Hanzmann Stefánia(1934), Berecz Zoltánné (1934), Felkay Sándor (1941), Preidl Lajos (1941)

Felügyelők Sopronban:

Paltram Dénes (1570), Sowitsch Ábrahám (1674), Wohlmut Konrád (1739), Vasy János Ferdinánd (1757), Gabriel Keresztély (1758–1760), Schneller Mátyás (1782), Torkos András (1783), Gabriel Lajos (1771–1791), Neuhold Károly (1791–1794), Bezegh János (1795–1808), Aszman János (1808–1812), Laitner Ferenc (1812–1823), Fabricius András (1823–1827), Ihász Imre a magyar gyülekezetben (1824–1829), Krenosz István a magyar gyülekezetben (1842–1844), Fabricius Endre (1842–1845), Martinyi Frigyes (1845), Artner Lajos (1848–1856), Braun Ferdinánd (1856–1860), Müllner Mátyás (1860), Artner János (1861–1863)
1861-ig a konvent elnöke a város polgármestere vagy a legmagasabb rangú városi tisztviselő volt. Ebben az évben Haubner Máté püspök „iker”-kettős elnökséget javasolt (jelölés I. v. II.): Klauser Károly I. (1865–1867), Czeke Ágoston II. (1865), dr. Palló Alexius I. (1873–1874), Ihász Rudolf II. (1873), dr. Töpler Károly I. (1875–1877), dr. Boór Gyula I. (1879), Rátz Ágoston (1877–1878), Bognár Béla I. (1879–1885), dr. Gebhard József I. (1895–1901), dr. Démy Lajos I. (1901–1906), dr. Zergényi Jenő I. (1906–1928), Rösch Frigyes II., Ritter Frigyes II., Róth Gyula II., Schleiffer Richárd II., dr. Straner Gyula II. (1929–?), dr. Töpler Kálmán I. (1929–1935), Prickler János I. (1936–1944), Riemler Pál II., dr. Lipner Pál I. (1944–1959), dr. Hertay Zoltán II. (1947–1948), Vándor Zsigmond II. (1947?), Horváth István II. (1949–1959), Kremszner Jenő II. (1949–1956), Horváth István I. (1959–1965), Jáger Mihály II. (1959–1970), Sátory Vilmos I. (1960–1970), Jäger Mihály I. (1970–1978), dr. Horváth Dénes (1978–1985), Hollósy Elek (1985–1991), Kebelei Ferenc (1991–2006), Varga Jenő (2006–2008), Biczó Balázs (2009–)

Lelkészek Balfon:
Péter (?–1578–1584), (?), Graf Mihály harkai helyettes lelkész (?), Ludwig Máté (1613), Eder Kristóf (1614–1615), Graf Mihály (1616), Horn György (1616–1618), Posthius Pál (1619–1621), Rudolph Mátyás (1621–1623), Lampertus Gábor (1623–?), Fuchs János (?), Schwarzenbach János (?–1627), Rükai Tóbiás (1628) ,Stosius Dániel (1628–1630), Raab Pál (1630–1635), Alter István (1635–1646), Kühn Tóbiás (1646–?), (?), Zuana Kristóf Menyhért (1652–1661), (?), Launer György (?–1673).(–), Walleisner Jakab (1786–1804?), Heinslieb Heindrich (1805–1817), Payr Sámuel (1817–1862), Schmidag Vilmos (1862), Schrödl József (1862–1903), Seregély Béla káplán (1903), Böhm Richard (1904–1907), Gyalog István (1907–1912), Lauff Géza (1912–1923), Schermann Sándor (1923–1946), Bárdossy Jenő (1946), Magassy Sándor (1946–1947), Sághy Jenő (1947), dr. Ferdinánd István (1947–1951), Teleki Béla (1952–1956), Foltin Brúnó (1957), Gyekiczky János (1958–1971), Foltin Brúnó helyettes lelkész (1972–1991), Buczolits Márta (1991–1992), Weltler Sándor (1993–1995), Szimon János helyettes lelkész (1995–1998), Zügn Tamás (1998–2001), Gabnai Sándor esperes (1998–), Hegedűs Attila igazgató lelkész (2003–)

Tanítók Balfon:
Schrauf Endre (1901–1922), Klinkel János (1903–?), Schád János (1905–?), Schermann Gyula (1905–1911) Kühn János (1911–?), Vida Ferenc (1922–1945), Krutzler János (1922–1948), Amminger Edit (1934–1948)

Felügyelők Balfon Lagler Alfréd (?–1908), Dr. Schreiner Kálmán (1909–1920), Steiner György (1920–1931), dr. Kund Kálmán (1931–1935), Rauner Mihály (1935–1949), Jäger Mihály (1949–?), Kassai Róbert (1990−)

Egyházmegye
Adatok
9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.
Lelkész(ek): 
Hegedús Attila igazgató lelkész
Gabnai Sándor lelkész-esperes
Menke Volker német nyelvű lelkész (Bajor Evangélikus Egyház)
Felügyelő: 
Biczó Balázs
Telefon: 
99/523–002
Email cím: 
evgyul@bdeg.sopron.hu
Önállósulásának éve: 
1565
Anyakönyveit vezeti: 
1614-től
Kapcsolódó galéria